A P̴o͞ké̷mo̡ń Lea͞gu̧e C̸ha͟m͜pi̵on ̶(͞J̶a̕p̸an̵e̢se:̨ ̴リーグ優勝者͠ Leaģu̧è Cha̧mpion̶),͝ nor̸m̡a̧lly̵ ́r̕e͟f͡e̛r͝r͞ed ̛to͟ ͡as sim̕p̡ly C͞h̕am̀p̵i҉o̡ń ͠or̸ ̨P̵o̡k̷ém҉o͢n ͏Cham͝ṕion (͡J͢apane͜se:̀ チャ̷ン́ピオ҉ン́ Ch́am͠pi͜on͜)̶,͢ i͢s ̕th͠e͟ ͢h̵ig̡h͞es̸t ̀k̡no͝w̴n ̛lev̸e̷ļ ̕of ŕank͞ f͟or̢ a Pòké͟m҉o͘n͡ ͜Tr͘a͜i̧ne̸r. T͡he͟ tit̨le̢ ͝is als͘o͜ ̕c̀ollóq̶uia̛l̕l̵y ͝r͡e҉f͞e҉r̶r̶éd͢ ͘to ̛as L͜e҉a͘gųe C͝ham҉p͝ ̛(̛Jap͠án̶es͢e͝: ͠ポ̵ケ͘モ̷ン̀ ҉リーグの͜ ち͘ょうて͞ん̡ ̷Pokém͏on ́L̴eagu͠è'͜s ͏Gr͝eatęst)̀.
͢
It̢ ͜u͟s͝u͞al̶ly͘ re͝fe͟r͏s t̴ó ͟a̧ T͟rai̢n͠e̕r whò ha͘s complęted̸ a ̵Ṕo͢k̵émon Leagu̶e ͜b҉y collec̡t̷ing̡ ̵all the̢ ͝nece͡s̛s͞ary͢ ̡Ba͏d͜g̡es͡,̨ an͡d ei̸t̡her ̷wi̶nnįng a re̢gi̕onal ̨Pokémo͞ń ̶tòu̧rna̷men̕t o͏r ͡defeatin̶g ͢t͏he E͝l̢it̷e F͘o͏ur ҉an̶d t̢h̴e҉ previo͜us ̨Ch͏am̀pio͠n (íf t̀here ̡is̛ ̀one̛)͞. K̴anto a̷nd Joh̨t̶o ͠s͘har͟e ̀a ̸C͘h͟a͟m̢pioǹ,̛ ̢w̶h̛ilè ot́h̸er re̛g̨ion͞s ̧h҉àve͞ theír ̀o̸wn͢. ̢If̷ a C̨ha̕mpi̷o͏n͢ is ͞d̷ef͠eàted̴,̵ t́h̸ey mùs͝t̀ rel҉i͏nqu̧i͜śh́ ̶t̶he̕ir ͢t͝ìtle t͘o ̸the vi͠cto̸r;͜ ̧ho̕ẃeve͘r, ͞t̛he҉ ̴vi͜ctǫr͟ c͞a͝n̢ ͜re̛f̧us͞e̕ ́the ̛ti͡tl̷e—

R̷̴̙̬̻̯̬͈̹͎̉̒̇ͬͧͬ͐ͥ̑̅ͫ̈̊ͩ̒ͤG̳̜̮̰ͯ̊ͫ̌́͞B̸̨̧̝̱̘͈̳̦͔̱̬̝ͩ͆̉ͣ̈́̎̅̋͊̐ͣͥ̾͌̎̓̌͝Y̵̵̨̨̞̭͎͐ͫ̓͋̄̒͊ͥ͑̑̀̅̀ͅF̡̪̤̳̬͖̳͚̬̩̤͙̹͓͖͂ͨ̀̂̓̌ͬ͊̃ͬ͊̅̆̕̕͞ͅR̵̷̡̫̻͇̪̼̠̟̝̫͉̝̱͎̥͓̗̉ͩ̆̍̒̅̏̆̐ͣ̍̋̃̆͐L͂̃ͭͩͭ͐͒̈́̀͗̈͑̏̀҉͓̙̹̻̭̼̝̖̙̭̮͓͡G̴̲͚̱̥̬̜̫͓̖̥̬̱̺͕̜̈ͫ͆͂̋ͦ͐̄ͩ͆̈̋̽̏̀͠͝ͅ ̷̧̨̩̩͎̟̪͔̝̰͓̼͔̻̣̉͛̄ͨͭͬ́̈̃̂̑͛̓̐͐̈́̚͘͜P̸̞̬͉͚̔ͫͦͬ̔̒ͣ̂̐͋̐̈́͢E̴̢̗̹̜̬̟̟̝̰͉͈̺͙̗͛̒̒̂̅ͦ͊ͤ̌͐̍̀́͑ ̨͙̞͔̲̥͓̖͓̯̫̬͈̱̱͖̅͂͆͂ͩ̌ͨ͌ͦ̄ͣ̎̔̈͋͂̈͂͘G̸̶̞̟̩̬̬̳̩̤̩͎͖͕̐̉̒ͪͪ̏̉ͅS̃̀̊̍ͥ̇̓ͬ͌҉̶̴̧͖̟͉̖̱͍͙̰̼̣̭̙͈̘ͅC̩̠̯̺̹̬ͯ̃ͧͯͯ̋͐ͥͫ̌̊̃ͮͨ͝ͅḦ̨͕͓̖̱̘̘̜͎̲̞̘̫͇̤̜́̓ͬ̀̓́͟͠͡ͅǦ̸̷̘̝̩̬̙̝̼̻̱͓͎̮̝ͥͭ͑ͤ̚S̨̲̳̪̭̤͙̝̞̟͈ͮ̍͑ͤ̆ͪ͗ͯ̅̾̈ͤ̚͜S̢̨͈͎̙̝̝͙͓̩̻̏̊̓͗̃̀̂̋ͯͬ̅͐̅ͮ͗̚̚͜ ͍̘͚̲̳̞̣̫̘̮̯̳̤̜̉ͮ̔̂͘R͂͒̏̌͌̆̇̅͢͏̹̺̖̳̦̰̬̜͔ͅŞ̶̨̯̬̙̲͖̼̯̳͈͇̫̙͚̠̯̍͑̌͂̓͂̑̇̌ͯ͗͝ͅO̴͚͖̗̰̗͕ͫͤͮ͐̀͛̀͡͝Rͥ͋̀ͥͩ̾̆̌̽ͥͮ͆̚̚҉̻̰̼̲͉͕̥̣̲͚̤̩͕̜͔̪̣̯Ä̷̴̻͈͖̗̦̠̫͕̥̱̺̬̍ͣ͜͢S͍̲̫̹̮̞̦̹̭̩͈͇̟̫͌̎ͣ̇̆͊̊̾͑ͥ͂̎ͥ͋͢͞ ̏̂ͧ̈́̏̽͛̄͑ͦ̒̉̽͠҉̷͎͕̖̝̗͈̱̩͕̻͞E̸̡̧̥̳̣͈̦̜̘͇̻̜͐ͤ̀ͣ̂ͤͯ̐̚ ̌ͩͥ̒͒́͛ͬ̄̐̋̏̃̆͡͏̵͇̜͈̺͎̘̝̞̣̟͎̫͕̀͟ͅͅͅḐ̵̡̛͍͙̱̙̝͉̣̳̹̘̘̂̌ͦͣ̃ͩ̿̔̃͒̆̈́͟P̷̛̛͇͎̦̜ͬ̋͌̑̓͠P̸̘̠͕͎̝̪͓̞͇̥̱͎͈̝͔̪̞͓̔͐ͪͥͩ͌ͨ̃ͧ̋ͭͣ͂ͣ̽́̚͢t̸̛̲̱̳̞̲̟̲̩͈͉͋̇ͭ̈́̆͋ͫ͡ ̸̶͕̮͎̞̣͆ͦ̽͛͐̌̎̽͋͘ͅB̴̡̫͓͈̺́̊̒͐̈͋ͧ̓͒ͩ̔W̵̢̢͈̹̭͙͈̫̣͉̠͚͇̗͊͒ͭͣ̓͑́̍̅ͮ́ͬ̋̚͠ ̖͉͔͔̰̻͈̜̦͔̾͋̈́̂̎̐̎̏̎͒̎̍̾́ͨ̀̀̀̕B͊̌̓́̓̈́̉̈̽̓̿ͪ҉̭͉̲̰͕͉̹̮̼̣̟͎͍͘ͅ2̛ͤͤ͛҉̶҉̥͇̼̠̘̺̖W͌̓̽̇͌̃̌͌ͭ̉̎̎̎ͧ̊̾̚͏̟̬͖̮͙2̴̨̟͚̠̭̻̲̮͎̤̟̬̬̰̥̳͖̮͚͑ͯ̋͋̿̄̉͌͛̓̏͛̇̔͟ ͤ̈̏́͒͏̪̱͙͇͇̜͟X̯̫̠͍̩͂̓̆̓̒͒͗͢Y̮̳̺̠͇̻͕̩͚̳͈̼ͪ͊ͩ͋ͦ̎̚͞
̷̲̹̻͉͉̘̩̲̺̖̠̹͓͚̘̼̒͗ͯͮ͢͜
BLUE ̸̛͙̖̪͖̝̭̬̒ͥͣ̍͊͛̓ͯͬ̕͟T̶̙͉͕̺͙̼̪͖͙̟̳̝̪͕̼͖̗͇̐ͨ̈́̒̑̔̌̕͝r̡̧̼̺͙̱͍̠̗̠̤͙̦̖͚̜̰͎̯͛͆̊ͮ̀̀̕a̢͕͕̜̱̙͖̬̺̞͉̝̥̓͋ͧ̇ͬ̏̒̏͊͑̏͗͒̉̆̔ͪ͋̚ͅͅc̢ͦͧ̽̂ͦ̿̏̎ͩͥ́͢͡҉͕̰̥͔̤͖͉̠ͅͅḙ̛̛̦̱͖̖͂̋̄̉͋̃͑ͯ̈̎̽̊̌̀ ̢̛̼̟̟̘͚̯͇͋ͩͦ͛̆̏̉̈́́ͦ̆̄͆̃ͭ̉͋́͠͡L̶̫͇͇̝̮̣̞̒ͨͦ̏͟a̖̰͉̖͍̠̩̭̺̹̙̣̣̖͕͍̒ͧͩͣ̈͊́̎̅̈̄̑͛͐͗̂̚͜͠ṋ̵̵̛̙̗̥̀͗͗̏̋̊͂ͧͯ̇̆ͯ͆̄̈̾̈́̚͝c̴̛̤͉̪̖̞̾͒́̎̔̒ͨ͋̊͛̇̂́̕͢ę̸̻̜̻̉ͨ̋̓͆ͮ̊̿̚͘͟ ̴̢͎̹̦̝͖̫̮̪͖ͣ̅͗̓̉͋ͤ̀͂ͥ͐ͨ̋ͯ̃ͨ̀ͅŘ̷̴̢̠̣̼̠̗̝͍̿͆͝͞è̷̡̱͚̙̩̬̲͙̟͇̲̳͖͍̤̰̖̇̓ͨ͂̎͋ͯ̔̍ͨ̇́̌̈̌͠͝d̛͔̫̪̾̋͒͋̈́ͣ̾͛̈́ͬͩ̓̌̄ͩ͛͢͟*̶̸͉̱͓̠͓̜̦̪̖̱̞͕̬̓́̒͛̏ͥ́̆ͭͮͦ̑͋͋ ̶̵̱͇̱̞̤̙̽ͭ̌ͤ́̀̀ͧ̀ͮ̀̚͜͡S̈́͆ͪ̏͆ͨ̂ͦ̉̆͆ͦ̓ͪ͌̂͊́͜͠͏͔̟̼̘͇̱̣̝t̫̣̟̖̗͍̲̥̀͐̐ͥ̽ͥͨͤ́̀͘͘e̢͂̓͌̑̑͐͗͐̿ͭͭ̌̔ͭ̿ͯ͢͟͏̛̼̫̩̣̪͉̤͉͖̤v͈͖̗̠̘͕̗͈̱͖̩̹̣͍̯̳̻͐͂̂̌̏̍́̕͢͝͝ę̸̘͓̫̞̺̲̄ͨ͗̓̔̆͒n̷̢̡̛̳̫̱͍̻̝̱͎̞̫̆̆̊́̉̆ͯ͠ͅ ̶̴̛͌ͨ̄ͭ̋̒̒̈́̇͌ͤ̓҉͓̲͔͍̺̦̰̘̜̼̖̩̼̹W̷̧̰̩̼̫̞̲̝͓̩͓̣̜̹̟͖͊̂͌̌ͯ͒͗̀̑͒̾͐ͤ̋̓̾̊̎̌͝ͅͅą̵̠̗͕̫͈͂ͣ͐͊̿̕l̨̛̺̲̗̟̹̲̖̹̥̩͎̖ͧͨͫ͆ͮͬ̆̈̌̍͑̍̏̇̉̌̅̆̚͘͠l̴̗͈͇̳̺̮͚̈ͤ̎͑̃͢͜a̩̥͎̯̜͕̮̪͕̣̪̗̜͖̪̫͈̗̬̿̉͋ͩ̄̄̈̂̇͒̅͐͐͂̉̆̇̋́͘͢͝c̶̼͓̹̠̬̳͚̫̬̥̪̤̼̗̫ͩ̆̅͌̀͗̎ͫ̉̒̎ͭͫ̅̀̚ę̸̞͔̳̳̜̯̅ͪ͑̈ͭͮͦ̽ͪ̀̀̀͞ ̡̞͉̠̳͍̳͇̹̭̺̞͎̪̳͎́̊̈́̉̂̄͐̚͞͡C̵̷͓͔̜͔͉̰̥͕̩̪̼͙̲̈̅͂́y̸̷̮̗͙͍͔̮̤͓̟͚̰̿͛ͧ̒͗͊ͦ̃͛ͩ̐ͣ͑̎̽͒̊ͣ͟ͅn̷̡̳̗̺͙̰͙͇̹͇̰̪̠̮̲͚̗̐̉̾ͧͫͧͦͣͣͥ͆͂͂ͧͮt̼̩̗͎͎͕͕͍̭̰̞̼͐ͭ̂͋͒̐̚͡ͅḧ̵̢̛͈̘̘ͥ͒͒͒̂ͥͣ͒͗̌́ͪ̿̊͠͡i̴̐͛͊ͧ̋̾̈́͛̊̀̋̎ͣ̓͑̂ͪ̎̚͡͏̟̤̲͍͡a̵ͮ̔ͭ̋́͠҉̻̺͍̤̹̺͉ͅ ̶̗̣̥̲̹̗͖͍̟͙͕̦ͤ͛̽ͤ̀́͑͒͗ͬ̽̀̕͠Ạ̷͉̼̣̹̫̞̞̪̟͇̰̓̄̎ͫ̉̌ͮ̂̆͂̚͟͡lͨ̂̓̉͢͏͏͏͍̗͕̲͔̠͖̺͍͕̺͚̪͈͙ḑ̨̘̖̯͎͍͕̘̝͔̗͐͋̍̔̎͒̏͑̀̀ę͔̹̻̙͚̻̝̳̘̱͔̰̜͖͖̤͕͉̉͊͋̊̏ͬ͑r͐͐͛̑̈ͮ̒ͮͧ̓ͯ̄́̑̇̄ͮ̏͏̢̪̯̲͓̩̻̤̜̪͙̺̀ ̶̣͙̫̦͓͓̳͍͎̫͕̾͑̔͐ͪ̑ͬ͒̆̔̐̿̌͆ͪ̊͒̕͝Ï̴̧̛̼̩̥̙̘̠͈̻̯̦͙ͥͯ̂͐ͮͩ͠͞ȑ̬͍͓̺̫̜͙͉̠̮͇̘̐̍̅ͪͮ̒̒͋ͫ̏͐͞ͅi̸̧̫͈̘̩̹̲̲̫̩̮̮̟͕̪͑ͧ̑ͧ̀̿̏̍s̵̶̨̨͔̞̩͍̮͍̗̬͔̘̦̗͇͚͂̄ͥ̓̏͂̿̽͘ ̄̾̈ͨ̀ͫͥ̊ͯ̕͟͞҉͓̳̣̥͙̣̜̦̜͈̹̜̼̤̠͕̞̹D̸̖̝̗̗ͩ̌͗̔̈́ͬ̌̍̃ͬ̃̉ͬ͂͟͝͡i̸̢̜͔̟̞̜̟͎͔̹̘̥̠̙͉̖͕̾ͫ̈̋ͦ́̕ͅa̷ͮͪͭ̆̐̄ͨ̑ͤ͆̃͏̫̬̖̜̱̩̻̤͕͍̝̪̯̜͍̱͔n̷̯̼̺̫͓̼̳̼̻̰̩̘͕̳̥̽͌̏ͪ̍̑̊̐̆́ͦ͋̓ͮ̚͘t̯̹̝͚̫̤̝̺̠̠͚̖̲̘̮̜̿͊̐̇͐͑̄̓ͫ͑̂́̀͢͜h̋͋͊͗ͬ̓̋ͮ̊̊̒̈̚͏̴̼̝̼̯̰̞͝a̴͚̘̹͍̳̖̹̺̺̟͓̼̬̗̬̾ͯ̏͋ͧͫͣ͊̊̏͗̋̒̑͆̔͝
̧̯̝̥͍͇̱̭̝͖̺̞͗͊̊̋ͨ̂̽̂̋ͮ̈́̏̍̾̇̚̕̕͟͠ͅ
̷̨̖̤͎̻̱̟̇̔͑̍͗̐ͤ̃Ḟ̡̛̫̖̥͎̗̜͚̘̥̤̝̗̼̲͉̬̊͂ͣ͋̓̓͘͡͡ͅí̵̠͈̱̗͈ͬ̆͋̔͛̊ͤ̓̃ͮ̔̋ͯ̋͝ŗ̵̴̪̙͔̲͖̬̰̲̳̬̘͒ͤ̓̇̒̈́̀͊̐͌̀͝e̴͔̼̗͎͙̣̺̓̒͗̃̀̅ͣ̑ͣͮ̈͗̐̋ͪ͌ͥ̽R̡ͯ͂ͨ̀̉͆͑ͭ̎̍̈̆̌ͧ́҉̰͙͖̙̪e̸̶̛̬̠̼̪̼͉̰͍̙͕̹̤̰̠̽͋̑̿ͣͣ̽͊̒ͪͤ͌͊͋̄̔͡ḓ̝̹̹ͭ̊͊̾͑̉̋̀ͫ̿̈́ͤ̓͡ ͂̌̇̎̅͋ͥ͆̽҉̸̧̝̩͎̜̮͈̲̰͚̣̞͉ͅͅḺ̴͉͈̱̱͙͇̫̤͕̞͇̦͈̯ͯ̉͒ͬ͗̽̏͂ͪ̂́͢͝êͮͤ́ͥͧ̚̚͏̧̧̢̻̫̞̩̭̖̰̝̮̼͕̮̬͕͎̝̥̠͘a̴̡̺͉͔̳͖̻͙̩̲̗̼͇̦͐ͮ̇ͦ̈́̈̌͐̋ͣ̉̓͊̄̄̔ͥ̚͞ͅf̮̥͕̥͚̘̱̙̼͎͉͚̘͚̣̐ͭͫ̈͊̎ͥͪ̌̇͆̽̊̓̚̚̚͘͢͡G̜̥͓͇̮̲̠̬̝̱̩͐̏ͧͥ͊ͧͥ̌̄͊̅ͫ̃̆̀̋͟͠r͒̽̊͑̽͊̅̈́͌ͪ̔̾ͧͦ͡҉̛͚̩̝͔̤̗̫͚͈̼̀ͅȩ̷̰͎̹̰͔̰̯̪̮̙̙͕͎̼̗̠̲̇͛̄̈́ͫͩ̓̑̊̅̎ͩ̀̚̚͠ͅe̶̡̟̙̱͎̹̲̠̦̟͕̣̹̺̼ͯ̽̏̅ͨ͛̄̃͘ͅň̸̸̵̞̤̥͕̻͈̫̰͈̤̜͍̤̯̙̈́ͥ͊̕͞ ̷̳̫̰̬̩͚̓ͫ͗ͣ̾̌̂̌̆̋̄ͩ̅ͨ͜B̴̛̛̠̜̫͚̌͑͑̑ͩ̇ͭͣ͆͛́ͥ̌̊ͫ͜l̵ͦ̓̐ͯ͛ͩ̄̽̔̎̔̋̆ͩ̐̋͏͓̱̗̹̺͡ų͎͓̼̦̪͎̪͕͚̠͓͓͇̮͎̦͙ͨͪͭ̏̐ͭ̓̐ͯ͛̇ͯ̒̃̆̚͘͜e̴̛̜̠̼͙̮͇̙̥̻͈̺̜͚ͬ̐ͮͨ̓ͦ͆́͗́͝.̴̨̯͍̰̖͍͕̠̦͔̄ͧ͐ͧͥͫ͌ͬ̆̑ͬ͌́͡p̵̲͖͎͎͕̙̗̩ͬ͒̑͂͗̒ͮ̽̋̊ͤ̓ͦ̽ͩ͢͡͡ņ̴̥͇̪̺̹̃̌͊ͮ̊ģ̸͙͓̞̜̥͊ͧ̉̒̇͗ͪ͊̾͌̎̌̽̈̾͂̀͌̕ͅ ̥̰̻̖͈̺ͪ̿͛͋ͯͩ̀̚͠L̴̶̪͇̖̟̝͔̘̗͚̮̘̒̆ͤ̊ͬ̑̊͒ͯ̊ͣ̉̚̚͟͡e̴͙͈͚͔̼͈͎̥̝͕̭̙̹̣̹̫̖͊ͦ͐̽͑t̵̸̡̢̼̹͓͎̦̣̜̃ͩ͆̈́̓ͫ̎͗͛͊ͬ̃͝ŝ̵̷̮̮̭̳̺̘̩͓͉͙̮͙̳̜͉̦̏ͩͮ͛̊͜ ̵̨ͫͩ̾ͥ͂ͭͪͭ̄̅ͩ͏̢͚͖̖͖̱̪̯̹̮̹̹͕̲̫̺͎ͅG̸̢̜̲͖̩̖̯̠̩̼̱̩͎͓̣͚̠͒ͭͬ̂̔͆̊̋̋̂ͦͦ͂͐̇̊o̧̻͕̥̮̭͎͔̤̥͖̣̬͚̩̬̻̳̊̂ͨ̎̔̋ͩ̾̔͟ ̷̇̍̽ͥ͋ͬ̆́ͧ̄ͣ̇͛̎̂̾͏͏҉͎̥̙͕̯̬͚̳̤͙̀ͅP͓̥̺̲͈̪͕̘̲͌̑ͮ̂͟͢͝͠į͕̠̮̘̳̥̣̻͓̱̜̻̦̬̘̮̟̦̽̉̽̾ͧ͒ͧͥ̂ͭ͂͞͝k̹͍͖̮̰͍̖̾ͦͫͯ̉͗ͧͯ̾͟͢͡ąͩ͑͒͐ͯ̕҉̣͇̫̦̮̤̰͇̟͓̲̫̖͓c̴̢͎̜̤͓̻̯͙̩͕̘̜̲͚̤̪̝̮̓ͦͮ͗̆͒̇̿ͣ̄͐͡ḩ̷͍͚͇̤̙̰̤̲̺͉̞̰̲̻̲̲̙̙͓̆ͫ͆ͪͪͯ̈́͐̾͊͛̏̆̌͋͒̊̀͡u̵̢͈̠͙͉̞̪͔̝̪̮͍͕̗̫̥̺̻̠̠͗͒͊̈̽͂̾ͪ ̄̅̃̉͐ͯ͗̾͂̾͑̃͂̐̀̿͘҉̖͈̬̮̭̪͚̻̮̬͈͈̼̱͚̀̕ͅĘ͔̭̼̣̣̠͆ͩ̄̀̓̾̎̉͌̂ͥ͜͞ͅe̲̺͙̟̼̰̘̬̟͉̳̫̬͉͇̺͊͒̌̄̂ͨ̈̚͢ͅv̛̼̹͕̜̌̾͌̋ͤ̈́͊͋ͮͪ̂e̶̗͎̮̣̗̫͖͉͓͙̠͚̟̩̳̔̆̑̌͂̇̽͂ͣ́́͘͟ͅe̵̸̡̛̦̬̝͔̳̦̰̲̩̤̩͈̖̥̿͑ͦ̈́̀͒̆̐ͬ́ͭͮͦ̚̚͘ ̨̩̮̜̙͕̘̗͋͊̈́ͨ̃̾ͥ͊͆͑ͬ̋͑̍ͩ͌̾̚̚̕͢͟R̡ͨͫ̉ͬ͜͝͏̦̗̣̗̣̱̙̫̖̟̠͖͕̦͔̤͝ͅͅͅį͊ͣͣ̓͆͗͐̌̽͆͏̢̛͉̯̥͈̪̙̼͈͢v̶̹̤̩͚̳͇͉̾̉̅͌͑͋̌ͥ̒̈̈̂̇͛͊͒́́͡a̴̸̧͕̳̺̫̱̘̪̥̘̼̓̓ͥ̊̌̿̃̕lͪ̿ͪ̂̃̉͑͐̏̄͏̨̛͏̦̥̯̠̩̖͎͈̪̘̦̥̮̻̮͓͡.̸̷͎͔͍̗̳̖͉̹͖̈́̏̋ͨͨͩͥ̍͂ͪ͊̓ͨͪ̉ͬ͟p̶̮͈͎̖ͫͭ̇̉͂ͫͦ̊̀̐̃͂̍̌̊̈͘͜͜n̸̸̴̰͕͎̩̬̞̞̬̳̒ͪͪ̌̓̍̓͛ͮ̊̇͜͜ͅģ̮̼͍̫̜̮̹͙̰̻̲͚̣̦̠̟ͩ̔̒̎̽͌̎̓͛͆̚̕ ̵̸̻̜̱̘̟̳͖̰͍̟̞̳̪̜̬̜͗ͫͫͫͤ͂ͧͧ̊̈ͧ̽̄͗̎͛ͨ͊̇͢͠H̴̠̲̣̦̘̯̳̻̠̝̞̪̠̬̰̼̣̟ͧͧͩͦͩ̊̓͘e̿ͭͫ̊ͪ̇ͥ̀̆̏̊͆̎ͭ̈̇̾ͫ҉̡͍̗͇͔̼̞̰̝a̵̸̢̲̻̳͇̬̮̤͓͋͂͒ͩͦ̿̔ͮ͗ͨ̚͜ŗ͙͇̰ͫ̑̐̐ͬ̍̋̓͑̂͑̈͐̂̄ͬͬ͜t̡̡̫̝̻̭͋̈̅ͪ͒̊̑̇͛̈ͪ̕͘͜G̻̯̬̫̗̜̬̫̤̖͍̥ͮͭͫ̈́̃̓̀̚͘͟o̵̵͓̻͙̙͉̲͇̞̗͛̇͌͆ḻ̵̟̖͍̘̳̲̫̬̹͖̗̔̾̅͑̈ͣͭd̴̵̥̻̬̖̻͕͉͙͓̰͖͈̞̼̣̼͎͇͋͊̈́ͅ 

blue gif 2.gif